. . . . . . .

Kontakt


ZDRUŽENIE PRE ZDRAVIE SLOVAKIA, s.r.o.
Tulská 6
974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 039 861

Zapísana:
Okresný súd v B. Bystrici,
oddiel: Sro, vložka: 6276/S
Základné imanie: 7640,00 €,
rozsah splatenia 100%

mobil:
0905/480638
0903/258511
e-mail:
milena.bistova@gmail.com

Vedenie


Ing. Bistová Milena
- konateľ spoločnosti

Časopis REVUE

Spoločnosť ZZSRO je vydavateľom inzertného periodika REVUE,
kde okrem článkov smerujúcich
k zdravotníckej osvete sú uvedené
aj inzercie subjektov podporujúcich program spoločnosti.

Revue

megaphone

Skúsme sa zamyslieť nad citátom Schopenhauera, ktorý hovorí:

„ZDRAVIE NIE JE VŠETKO,
ALE BEZ ZDRAVIA JE VŠETKO NIČÍM“.

Vízia spoločnosti


ZDRUŽENIE PRE ZDRAVIE SLOVAKIA, chce poskytnúť od základnej preventívnej zdravotníckej starostlivosti až po následnú komfortnú zdravotnú starostlivosť, jej komplexné riešenie, ako aj v oblasti relaxačno - rehabilitačnej a kúpeľnej starostlivosti pre všetku klientelu.

Pre klientov (členov združenia) našej spoločnosti sa pripravuje ďalšie doplnkové zdravotnícke služby.

Pokiaľ ste priaznivo naklonený k takémuto či podobnému programu a máte možnosť poskytnúť pomoc alebo radu, veľmi radi sa s Vami stretneme.

Bratislava, 2008