. . . . . . .

Kontakt


ZDRUŽENIE PRE ZDRAVIE SLOVAKIA, s.r.o.
Tulská 6
974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 039 861

Zapísana:
Okresný súd v B. Bystrici,
oddiel: Sro, vložka: 6276/S
Základné imanie: 7640,00 €,
rozsah splatenia 100%

mobil:
0905/480638
0903/258511
e-mail:
milena.bistova@gmail.com

Vedenie


Ing. Bistová Milena
- konateľ spoločnosti

Časopis REVUE

Spoločnosť ZZSRO je vydavateľom inzertného periodika REVUE,
kde okrem článkov smerujúcich
k zdravotníckej osvete sú uvedené
aj inzercie subjektov podporujúcich program spoločnosti.

Revue

megaphone

Skúsme sa zamyslieť nad citátom Schopenhauera, ktorý hovorí:

„ZDRAVIE NIE JE VŠETKO,
ALE BEZ ZDRAVIA JE VŠETKO NIČÍM“.

Balíčky vyšetrení


1. OK II - Diagnosticko – preventívna onkologicko – kardiovaskulárna prehliadka (mladšia veková kategória)
PDF - popis a download
2. OK I - Diagnosticko – preventívna onkolgicko - kardiovaskulárna prehliadka – (stredná veková kategória)
PDF - popis a download
3. Managér – Diagnosticko – preventívna onkologicko - kardiovaskulárna prehliadka
PDF - popis a download
4. EVA – Diagnosticko- preventívna onkologicko – kardiovaskulárna prehliadka
PDF - popis a download
5. Celoročná zdravotnícka starostlivosť
PDF - popis a download
6. Iné druhy odborných vyšetrení
-1. Interné vyšetrenia
-2. Kardiologické vyšetrenia
-3. Gynelogické vyšetrenia
-4. Kožné vyšetrenia
-5. Očné vyšetrenia
-6. Gastroenterologické vyšetrenia
-7. Urologické vyšetrenia
-8. Krčné, nosné, ušné vyšetrenia – ORL
-9. Vyšetrenie štítnej žľazy
-10. Neurologické vyšetrenie
-11. Ortopedické vyšetrenie
-12. Osteodenzitometria
-13. Psychologická ambulancia
-14. Cievne vyšetrenie
-15. Imunologické vyšetrenia
-16. Serologické vyšetrenia
-17. Vyšetrenie onkomarkerov
-18. Hemokoulugačné vyšetrenia
-19. Očkovania dospelých
-20. Stanovemie antioxidačnej kapacity – TAS
-21. Akupunktúrne vyšetrenia
-22. Baktereologické, virologické, mykologické a parazitologické vyšetrenia
-23. Rôzne vyšetrenia, výkony a potvrdenia na vlastnú žiadosť
-24. Konzultácia zdravotného stavu
-25. Záverečná správa preventívnej prehliadky